verantwortliche-kreditvergabe
HOME   IMPRESSUM   DATENSCHUTZ   SITEMAP
Search OK

 
Home

ECRC ďSubprimeĒ Verklaring

hier pdf file klicken voor Download


Hierbij uiten ondergetekenden hun uitdrukkelijke zorg over de huidige wereldwijde kredietcrisis en het onverantwoord lenendat hier aan ten grondslag ligt, en dat niet aan banden is gelegd ondanks een waarschuwing van zowel de Raad van Europa, in juni 2007, als de Europese Raad, in november 2001, dat een samenleving met schulden risico loopt op een instabiel geldsysteem. Wij betreuren vooral zaken als

 • Onverantwoorde hypotheekproducten
 • Credit cards met als onderpand het huis van de lener
 • Dure doorlopende kredieten met enorm hoge rentes
 • Gecombineerd aanbieden van leningen en verzekeringsproducten met verborgen provisies
 • Transformatie van leningen met vaste rente naar variabele rente voorafgaand aan rentestijgingen of stijgingen van leningen op basis van misleidende introductie termijnen
 • Korte termijn leningen waarbij verlenging leidt tot levenslange verplichtingen en afhankelijkheid
 • Het vervangen van krediet op basis van betalingstermijnen door een niet-vastomlijnd krediet met variabele rente
 • Opstapelen van bestaande schulden met aanvullend krediet
 • Leningen op basis van woekerrentes

Wij realiseren ons dat de oorzaken van de huidige crisis onder meer het volgende betreffen:

 • Onverantwoord lenen is een belangrijke oorzaak geweest voor de recente escalatie van huizenprijzen, welke een kunstmatige tijdelijke vraag heeft gecreŽerd
 • De deregulering van de krediet- en investeringsmarkt heeft geleid tot een gebrek aan transparantie, waardoor de wereld is blootgesteld aan onacceptabele en oncontroleerbare risiconiveaus van financiŽle instabiliteit

Wij realiseren ons dat de gevolgen van de huidige crisis onder meer het volgende betreffen:

 • Deze krediet- en bankcrisis heeft een enorm en negatief effect gehad op een ieder, in het bijzonder op de meest kwetsbare consumenten, kleine bedrijven en de publieke financiŽle sector, waar alle belastingbetalers nadeel van ondervinden
 • In Groot-BrittanniŽ, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland zijn al miljarden ponden, dollars en euroís belastinggeld uitgegeven aan het redden van banken van insolventie, die veroorzaakt is door ofwel roekeloos lenen of investeren in pakket portefeuilles met dergelijke leningen
 • Momenteel blijft mogelijk een bedrag van 800 miljard euro in slapende, niet werkende leningen uitstaan, welk bedrag met de dag stijgt en de crisis in de komende 10 jaar mogelijk verergert
 • Het bankwezen heeft van deze schuldtoename geprofiteerd ten nadele van een situatie van algehele stabiliteit en welzijn
 • Het verschaffen van aanvullend goedkoop geld aan het bankwezen teneinde het vertrouwen te behouden en kredieten te kunnen blijven verstrekken is dan wel nodig, maar betreft enkel een korte termijn oplossing op kosten van de belastingbetaler
 • Verantwoord lenen wordt belemmerd indien de kosten van onverantwoord lenen verschoven worden naar een derde marktpartij, welk proces geen enkele transparantie vertoont

Teneinde het vertrouwen en de stabiliteit in de financiŽle markten te herstellen en de consument en kwetsbare personen in de samenleving te beschermen, eisen wij

 • Actie tot en met de EU-wetgeving, wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen, aanbevelingen van internationale organen die naleving van de zeven principes van verantwoord krediet eisen en een evaluatie van de huidige praktijk en wetgeving op dezelfde basis.
 • Een onderzoek naar en risicoanalyse van de kwaliteit en de gevolgen van bestaande kredietproducten en de manier waarop deze in de markt gezet worden, evenals hun effect op families wereldwijd, uitgevoerd door nationale overheden en toezichthouders.
 • Een internationaal onafhankelijk forum waar leveranciers, overheden, toezichthouders, consumentenorganisaties en voorstanders samenkomen om de oorzaken van de kredietcrisis te bespreken en aanbevelingen te doen ten aanzien van het herstellen van het vertrouwen in de financiŽle markten.
 • Versteviging van de herfinancieringsmarkt door beter financieel toezicht en risicospreiding, grotere transparantie en nauwkeuriger onderzoek van bureaus die kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoeren.
 • Dat toezichthouders op de financiŽle markt bescherming bieden tegen onverantwoord lenen teneinde de stabiliteit van de financiŽle markt te waarborgen en de markt en de consument door middel van internationale samenwerking te verzekeren van effectieve bescherming tegen onverantwoorde kredietregelingen en het destabiliserende effect dat daarmee gepaard gaat.

 

Bisherige Zeichner der ECRC Subprime Deklaration:

 • - National Coalition for Community Reinvestment / USA
 • - verbraucherzentrale bundesverband e.V. / Germany
 • - Debt on our Doorstep / United Kingdom
 • - Brasilcon, Prof. Claudia Lima-Marques / Brazil
 • - Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. / Germany
 • - Free Legal Advice Centres Ltd. (FLAC) / Ireland
 • - Observatoire de la Finance / Switzerland
 • - EKPIZO Consumers Association "Quality of Life" / Greece
 • - Maryellen Lewis, MSU Community & Economic Development Program / USA
 • - Rosemary Conaty-Fogitt, eurotranslations - online / United Kingdom
 • - Ass. Prof. Dan Immergluck, Georgia Institute of Technology / USA
 • - National Consumer Research Center / Finland
 • - Dr. Rodica Diana Apan, North University of Baia Mare / Romania
 • - Prof. Florin Ciutacu, University Dimitrie Cantemir Editura / Romania
 • - Dr. Aurelia Ciacchi, ZERP Zentrum fŁr Europšische Rechtspolitik Bremen / Germany
 • - Arbeiterwohlfahrt e.V. Potsdam / Germany
 • - Neue Richtervereinigung (NRV) / Germany
 • - Verbraucherzentrale Hamburg / Germany
 • - Katholischer Verband fŁr soziale Dienste in Deutschland e.V. / Germany
 • - NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) / Netherlands
 • - Benoit Granger, MicFin / France
 • - institute for financial services e.V.(iff) / Germany
 

Erzeugt: 26.06.08. Letzte Änderung: 01.07.08.
Information zum Urheberrecht der angezeigten Inhalte kann beim Institut für Finanzdienstleistungen erfragt werden. Aus fehlenden Angaben kann kein Recht zur freien Nutzung der Inhalte abgeleitet werden.